TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CÓ KINH NGHIỆM BÁN HÀNG ONLINE
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  • 0973 877 484
    08 62 896 113
    08 39 850 113 Kế Toán 1 Kế Toán 2 Kế Toán 3 Zalo: 0973 877 484 Viber: 0938 878 956 Hướng dẫn thực tập Hướng dẫn viết báo cáo
Tìm kiếm tin
Quảng cáo
ĐỒNG HỒ
BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
Trụ sở 1
Trụ sở 1
Trụ sở 2
Trụ sở 2
Fanpage
HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 48

Tổng lượt truy cập: 1,291,356

CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN NGÔI SAO SÀI GON, DẠY KẾ TOÁN, DÀO TẠO KẾ TOÁN, DÀO TẠO KẾ TOÁN TỔNG HỢP , DÀO TẠO KẾ TOÁN TRƯỞNG

Mẫu giấy ủy quyền ký thay giám đốc trên hóa đơn, hợp đồng

Mẫu giấy ủy quyền ký thay giám đốc trên hóa đơn, hợp đồng

 

Mẫu giấy ủy quyề ký thay giám đốc trên hóa đơn, chứng từ kế toán được sử dụng khi giám đốc đi công tác, hay muốn ủy quyền cho kế toán trưởng hay phó giám đốc ký thay:

CÔNG TY KẾ TOÁN SÀI GÒN

Số:       /2014/UQ-SAIGON

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2014

GIẤY ỦY QUYỀN

-        Căn cứ vào Bộ luật Dân sự Việt Nam

-        Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh CÔNG TY KẾ TOÁN SÀI GÒN hàn do sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hố Chí Minh cấp ngày 10/10/2010

-        Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Giám đốc công ty.

Những người liên quan thực hiện nội dung ủy quyền cụ thể như sau:

 

NGƯỜI ỦY QUYỀN (Bên A):

Ông          : Nguyễn Ngọc An

Chức vụ: Giám đốc CÔNG TY KẾ TOÁN SÀI GÒN

Số CMT: 011939329        Ngày cấp: 21/01/2001         Nơi cấp: CA thành phố Hồ Chí Minh

 

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN (Bên B):

Bà         : Đinh Lệ Hằng 

Chức vụ: Nhân viên kế toán CÔNG TY KẾ TOÁN SÀI GÒN

Số CMT: 164223523            Ngày cấp:  16/7/2004           Nơi cấp: Công an Ninh Bình

 

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên A ủy quyền cho bên B  và ký vào người bán hàng thay cho bên A trên hóa đơn GTGT xuất bán hàng của CÔNG TY KẾ TOÁN SÀI GÒN

 

Bên B có trách nhiệm thực hiện nội dung ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật và của CÔNG TY KẾ TOÁN SÀI GÒN

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có văn bản ủy quyền mới thay thế.

 


NGƯỜI ỦY QUYỀN                                                                                                NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN