TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CÓ KINH NGHIỆM BÁN HÀNG ONLINE
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  • 0973 877 484
    08 62 896 113
    08 39 850 113 Kế Toán 1 Kế Toán 2 Kế Toán 3 Zalo: 0973 877 484 Viber: 0938 878 956 Hướng dẫn thực tập Hướng dẫn viết báo cáo
Tìm kiếm tin
Quảng cáo
ĐỒNG HỒ
BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
Trụ sở 1
Trụ sở 1
Trụ sở 2
Trụ sở 2
Fanpage
HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 49

Tổng lượt truy cập: 1,291,357

CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN NGÔI SAO SÀI GON, DẠY KẾ TOÁN, DÀO TẠO KẾ TOÁN, DÀO TẠO KẾ TOÁN TỔNG HỢP , DÀO TẠO KẾ TOÁN TRƯỞNG

Mẫu biên bản thu hồi hoá đơn viết sai

Mẫu biên bản thu hồi hoá đơn viết sai

 

Trường hợp nào kế toán cần sử dụng biên bản thu hồi hoá đơn?

Khi lập hoá đơn và giao cho khách hàng, trường hợp cả cả doanh nhiệp và khách hàng đều chưa tiến hành kê khai thuế mà phát hiện ra sai sót thì kế toán lập biên bản thu hồi hoá đơn rồi xuất lại hoá đơn mới cho khách hàng.

Lưu ý : Trường hợp nếu phát hiện hoá đơn sai sót mà cả hai đã tiến hành kê khai thuế thì chỉ được phép viết hoá đơn điều chỉnh.

Dưới đây là mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai:

 
                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                        ---oOo---
 
 

                                             BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN ĐÃ LẬP

                                                                Số 0123/BBTHHĐ
 
- Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn      
   bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
 
- Căn cứ Thông tư số 64/2013/TT BTC ngày 15/05/2013 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.
 
Hôm nay, ngày …………./2014, đại diện hai bên gồm có:
 
BÊN A :   ………………………
Địa chỉ :  ……………………….
Điện thoại : …………………                        MST: ………………………
Do Ông (Bà) : …………………        Chức vụ : ……………………….
 
BÊN B :  ……………………………………..
Địa chỉ :  ……………………………………...
Điện thoại : ............................... ...........MST: ………………………
Do:.........................................................Chức vụ : .............................................
 
Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: AA/13P số ………… ngày …………. để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/13P số ………….. ngày …………………
 
 
·         Lý do thu hồi  : ……………………….
 
Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.
Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.
 
 
               ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

Tải về tại đây: Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn