TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CÓ KINH NGHIỆM BÁN HÀNG ONLINE
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • 0973 877 484
  08 62 896 113
  08 39 850 113 Kế Toán 1 Kế Toán 2 Kế Toán 3 Zalo: 0973 877 484 Viber: 0938 878 956 Hướng dẫn thực tập Hướng dẫn viết báo cáo
Tìm kiếm tin
Quảng cáo
ĐỒNG HỒ
BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
Trụ sở 1
Trụ sở 1
Trụ sở 2
Trụ sở 2
Fanpage
HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 94

Tổng lượt truy cập: 1,289,386

CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN NGÔI SAO SÀI GON, DẠY KẾ TOÁN, DÀO TẠO KẾ TOÁN, DÀO TẠO KẾ TOÁN TỔNG HỢP , DÀO TẠO KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam mới nhất

Chuẩn mực kế toán là những quy định, hướng dẫn về các nguyên tắc và phương pháp kế toán làm cơ sở cho việc đánh giá, ghi nhận, và trình bày báo cáo tài chính.

 Chuẩn mực kế toán là vô cùng cần thiết cho việc thực hiện công tác kế toán, là yêu cầu không thể thiếu được trong việc quản lý, điều hành thống nhất công tác kế toán ở mỗi quốc gia nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Việc xây dựng hệ thống các chuẩn mực kế toán Việt Nam không chỉ tạo dựng một khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực kế toán, tạo môi trường kinh tế bình đẳng, làm lành mạnh hóa các quan hệ và các hoạt động tài chính mà quan trọng hơn là tạo ra sự công nhận quốc tế đối với kế toán Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới và khu vực.

    Và sau đây, KẾ TOÁN SÀI GÒN xin giới thiệu "Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam mới nhất" mà các doanh nghiệp Việt Nam đang áp dụng. Dưới đây là tóm lược 26 chuẩn mực kế toán hiện hành thông qua 5 đợt phát hành của Bộ Tài Chính (có quyết định và thông tư hướng dẫn đính kèm): đợt 1 ban hành bốn chuẩn mực (2, 3, 4, 14), đợt 2 ban hành sáu chuẩn mực (1, 6, 10, 15, 16, 24), đợt 3 ban hành sáu chuẩn mực (5, 7, 8, 21, 25), đợt 4 ban hành sáu chuẩn mực (17, 22, 23, 27, 28, 29), đợt 5 ban hành bốn chuẩn mực (11, 18, 19, 30).

HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

 STT

TÊN CHUẨN MỰC

1

 • Chuẩn mực số 01: Chuẩn mực chung

2

 • Chuẩn mực số 02: Hàng tồn kho

3

 • Chuẩn mực số 03: Tài sản cố định hữu hình

4

 • Chuẩn mực số 04: Tài sản cố định vô hình

5

 • Chuẩn mực số 05: Bất động sản đầu tư

6

 • Chuẩn mực số 06: Thuê tài sản

7

 • Chuẩn mực số 07: Kế toán các khoản đầu tư vào công ty

8

 • Chuẩn mực số 08: Thông tin tài chính về những khoản góp vốn liên doanh

9

 • Chuẩn mực số 10: Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

10

 • Chuẩn mực số 11: Hợp nhất kinh doanh

11

 • Chuẩn mực số 14: Doanh thu và thu nhập khác

12

 • Chuẩn mực số 15: Hợp đồng xây dựng

13

 • Chuẩn mực số 16: Chi phí đi vay

14

 • Chuẩn mực số 17: Thuế thu nhập doanh nghiệp

15

 • Chuẩn mực số 18: Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

16

 • Chuẩn mực số 19: Hợp đồng bảo hiểm

17

 • Chuẩn mực số 21: Trình bày báo cáo tài chính

18

 • Chuẩn mực số 22: Trình bày bổ sung BCTC của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự

19

 • Chuẩn mực số 23: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

20

 • Chuẩn mực số 24: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

21

 • Chuẩn mực số 25: Báo cáo tài chính hợp nhất và KT các khoản đầu tư vào công ty con

22

 • Chuẩn mực số 26: Thông tin về các bên liên quan

23

 • Chuẩn mực số 27: Báo cáo tài chính giữa niên độ

24

 • Chuẩn mực số 28: Báo cáo bộ phận

25

 • Chuẩn mực số 29: Thay đổi các chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót

26

 • Chuẩn mực số 30: Lãi trên cổ phiếu