TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CÓ KINH NGHIỆM BÁN HÀNG ONLINE
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  • 0973 877 484
    08 62 896 113
    08 39 850 113 Kế Toán 1 Kế Toán 2 Kế Toán 3 Zalo: 0973 877 484 Viber: 0938 878 956 Hướng dẫn thực tập Hướng dẫn viết báo cáo
Tìm kiếm tin
Quảng cáo
ĐỒNG HỒ
BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
Trụ sở 1
Trụ sở 1
Trụ sở 2
Trụ sở 2
Fanpage
HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 63

Tổng lượt truy cập: 1,291,371

CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN NGÔI SAO SÀI GON, DẠY KẾ TOÁN, DÀO TẠO KẾ TOÁN, DÀO TẠO KẾ TOÁN TỔNG HỢP , DÀO TẠO KẾ TOÁN TRƯỞNG

Giấy đề nghị tạm ứng và thanh toán tạm ứng

Giấy đề nghị tạm ứng và thanh toán tạm ứng

 

Giấy đề nghị tạm ứng là căn cứ để xét duyệt tạm ứng, làm thủ tục lập phiếu chi và xuất quỹ cho tạm ứng

Đơn vị:...................................

                       Mẫu số C32 - HD

 

Bộ phận:.................................

                         (Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC

Mã đơn vị QHNS:...................

                        ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

 GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

 Ngày ..... tháng ..... năm ......

                                                                                              

             Số : ..........................

                        Kính gửi :.......................................................................................................

                       Tên tôi là :......................................................................................................

                        Bộ phận (hoặc địa chỉ) :.................................................................................

                        Đề nghị cho tạm ứng số tiền :.........................(Viết bằng chữ)......................

                         ........................................................................................................................

                       Lýdo tạm ứng :..............................................................................................

                       Thời hạn thanh toán :.....................................................................................

 

 

Thủ trưởng đơn vị

Duyệt tạm ứng:......

(Ký, họ tên)

            Kế toán trưởng

       (Ký, họ tên)

           Phụ trách  bộ phận

 (Ký, họ tên)

              Người đề nghị tạm ứng

           (Ký, họ tên)