TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CÓ KINH NGHIỆM BÁN HÀNG ONLINE
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  • 0973 877 484
    08 62 896 113
    08 39 850 113 Kế Toán 1 Kế Toán 2 Kế Toán 3 Zalo: 0973 877 484 Viber: 0938 878 956 Hướng dẫn thực tập Hướng dẫn viết báo cáo
Tìm kiếm tin
Quảng cáo
ĐỒNG HỒ
BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
Trụ sở 1
Trụ sở 1
Trụ sở 2
Trụ sở 2
Fanpage
HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 41

Tổng lượt truy cập: 1,291,349

CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN NGÔI SAO SÀI GON, DẠY KẾ TOÁN, DÀO TẠO KẾ TOÁN, DÀO TẠO KẾ TOÁN TỔNG HỢP , DÀO TẠO KẾ TOÁN TRƯỞNG

Cách lập phụ lục mẫu 05/TNDN tạm tính theo quý

Phụ lục mẫu số 05/TNDN là phụ lục kèm theo Tờ khai tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý đối với doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc 

 

Hướng dẫn lập phụ lục mẫu số 01B/TNDN tạm tính theo quý

Chi tiết cách lập phụ lục mẫu số 05/TNDN tạm tính theo quý:

Kỳ tính thuế: Ghi tương ứng với kỳ tính thuế của Tờ khai tạm tính quý.

Tên Người nộp thuế, Mã số thuế, Tên Đại lý thuế, Mã số thuế: Khai giống các chỉ tiêu tương ứng trên Tờ khai tạm tính quý.

Cột (2): Ghi tên, mã số thuế của doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất phụ thuộc, tên địa phương nơi có cơ sở sản xuất phụ thuộc.

Cột (3): Được xác định theo tỷ lệ (%) chi phí tương ứng của các đơn vị phụ thuộc trên tổng chi phí của toàn doanh nghiệp.

Tỷ lệ chi phí của CSXS hạch toán phụ thuộc

=

Tổng CP của CSSC hạch toán phụ thuộc

Tổng chi phí         của doanh nghiệp

Số liệu để xác định tỷ lệ chi phí được căn cứ vào số liệu quyết toán thuế thu nhập của doanh nghiệp năm trước liền kề năm tính thuế do doanh nghiệp tự xác định để làm căn cứ xác định số thuế phải nộp và được sử dụng để kê khai, nộp thuế cho các năm sau. Doanh nghiệp đang hoạt động lấy theo số liệu quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 và tỷ lệ này được sử dụng ổn định từ năm 2009 trở đi.

Cột (4) đến cột (7): Kê khai số thuế tạm nộp của quý tương ứng.

+ Dòng 1 (Toàn bộ doanh nghiệp): Là tổng sổ thuế phải nộp của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế, số liệu được lấy từ chỉ tiêu [32] của Tờ khai mẫu số 01A/TNDN hoặc chỉ tiêu [31] Tờ khai mẫu số 01B/TNDN.

+ Dòng 2 đến dòng 5: Được xác định bằng Tỷ lệ phân bổ của từng địa phương nhân (X) Dòng 1 của quý tương ứng.

Cột (8) đến cột (10): bỏ trống không ghi, nếu quyết toán năm thì khai đầy đủ.

KẾ TOÁN SÀI GÒN  xin chia sẻ ví dụ về cách lập phụ lục mẫu số 05/TNDN:

Ví dụ : Công ty A có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội và có các cơ sở sản xuất phụ thuộc tại Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh. Tỷ lệ chi phí dựa theo tổng chi phí của Công ty năm 2008 như sau: Hà Nội: 0,2; Hải Dương 0,3; Hải Phòng: 0,3; Bắc Ninh: 0,2. Từ năm 2009 đến nay doanh nghiệp không có thay đổi về quy mô nên tỷ lệ phân bổ chi phí được ổn định. Giả sử tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp A trong quý III năm 2011 là 500.000.000 đồng, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các đơn vị trong quý III/2011 như sau: Hà Nội: 100 triệu đồng (500 x 0,2); Hải Dương: 150 triệu đồng (500 x 0,3); Hải Phòng: 150 triệu đồng (500 x 0,3); Bắc Ninh: 100 triệu đồng (500 x 0,2).

Công ty thực hiện kê khai vào Phụ lục 05/TNDN như sau: